Over deze website

Deze website is in eerste instantie een digitale versie van het boek 'Leestekens van het landschap' uitgegeven door Landschapsbeheer Nederland in 2005. Waar mogelijk is de informatie aangevuld en zijn er extra elementen toegevoegd. De nadruk van de website ligt op cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen. De lijst landschapselementen is niet compleet en wij nodigen iedereen dan ook uit om  samen met ons de lijst compleet te maken. Dit kunt u doen door het aanmaken van een account.

Het zoeken naar landschapselementen kan niet alleen op naam. De landschapselementen kunnen ook gefilterd worden op een aantal criteria. Deze zijn:

Functie: Per landschapselement is de hoofdfunctie aangegeven. Als een element meerdere functies heeft, dan is de functie gekozen die het meest van toepassing is.

Landschap: Van elk element is aangegeven in welke landschappelijke regio het element voorkomt. Dit is zichtbaar gemaakt aan de hand van een kaartje. Als een element in heel Nederland voorkomt, zijn alle landschapsregio's ingekleurd. Bij het filteren op landschapstype komen alleen de elementen naar voren die specifiek in dat gebied voorkomen en worden de elementen die in heel Nederland voorkomen niet weergegeven.

Ouderdom: Onder ouderdom wordt de periode gegeven wanneer een element voor het eerst in Nederland bekend is.

Realisatie

Deze website is uitgevoerd door het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en LandschappenNL en mogelijk gemaakt door financiële steun van het Leestekens van het landschap fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en een inhoudelijke bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De website is ontworpen door Martin Pottjewijd Creations en de Technische realisatie, CMS en hosting is verzorgd door BS Connect.

De interactieve kaarten zijn gemaakt door de Geodienst, hét ruimtelijk expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. We zijn erg vereerd dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de leestekens van het Landschap website! Wanneer iemand op de website van Leestekens van het Landschap een leesteken met informatie en een foto toevoegt aan de kaart, wordt deze direct centraal opgeslagen bij de RUG en is ook gelijk zichtbaar op de kaart voor de rest van de wereld. Onderzoekers kunnen er vervolgens waardevolle resultaten uit halen en hierover publiceren. Naast onderzoeksondersteuning helpt de Geodienst ook regelmatig overheden of het bedrijfsleven.
www.rug.nl/geo
 
Wij maken gebruik van de digitale bibliotheek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De bibliotheek uit metadata van ongeveer 150.000 boeken en rapporten op het gebied van (scheeps)archeologie, monumentenzorg, landschap, roerend erfgoed, kunst, etc.

Er is zorgvuldig gezocht naar de rechthebbende van het getoonde beeldmateriaal en deze worden genoemd waar dit bekend is. Meent u auteursrechtelijke aanspraken te hebben, schroomt u dan niet een bericht te sturen.


Rechten

Het auteursrecht en het databankenrecht op zowel de website als de inhoud van de verschillende documenten die deel uitmaken van deze website, zijn voorbehouden aan Kenniscentrum Landschap en Landschapsbeheer Nederland.

Kenniscentrum Landschap en Landschapsbeheer Nederland geven iedereen een niet-exclusief gebruiksrecht op de inhoud van de website onder de onderstaande voorwaarden. Dit betekent dat u de inhoud van de website gratis kunt kopiëren en opnieuw (ook commercieel) kunt publiceren, mits u zich houdt aan de volgende voorwaarden:

Bij hergebruik wordt altijd verwezen naar de authentieke bron:

http://www.leestekensvanhetlandschap.nl  (versie 1.0, oktober 2014)
Bij hergebruik wordt altijd de datum van extractie vermeld.

Als annotatie wordt daarbij het volgende vermeld:
Ontwikkeld door het Kenniscentrum Landschap en Landschapsbeheer Nederland
Auteursrecht en databankenrecht berust bij het Kenniscentrum Landschap en Landschapsbeheer Nederland
Groningen, oktober 2014

Bij commercieel gebruik van de foto’s dient contact gezocht te worden met de copyrighthouder van de betreffende foto(‘s). 

Bronvermeldingen

- De achtergrond op deze website is een afbeelding van Jan Willem van Aalst – CC BY-SA 3.0. Zie  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-NL-prov-relief-3000.jpg voor meer informatie.

- Veel van de gegevens zijn afkomstig uit ‘Leestekens van het landschap. 188 landschapselementen in kort bestek’.  (H. Baas, B. Mobach en H. Renes: ‘Leestekens van het landschap. 188 landschapselementen in kort bestek’. Landschapsbeheer Nederland, Utrecht 2005.)